Slaapproblemen

Slapen is toch iets vanzelfsprekends? Wel voor degene die altijd goed slaapt. Maar de wereld komt er volledig anders uit te zien als ernstige slaapproblemen ontstaan.

Een op de 4 mensen heeft een slaapprobleem (bron: Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Naar bed gaan wordt dan een nachtmerrie. Slaapklachten zoals moeilijk kunnen in- en doorslapen komen vaak voor. Een tekort aan slaap kan leiden tot de meest uiteenlopende aandoeningen zoals: concentratiestoornissen, depressiviteit, chronische vermoeidheid, prikkelbaarheid, verminderde weerstand en slechte prestaties op school of werk.

Wanneer heb ik een slaapprobleem?

We spreken van een slaapprobleem wanneer iemand veel minder dan de 7 tot 9 uur per nacht slaapt en daar niet genoeg aan heeft en daar (overdag) last van heeft. Ook het omgekeerde is een slaapstoornis, mensen met een overmatige slaapbehoefte die overdag een onbedwingbare slaapneiging hebben en daar onder lijden. Verder zijn frequente onderbrekingen van de slaap ’s nachts ook vormen van slaapstoornissen.

Psychosociale factoren zijn verreweg de meest voorkomende oorzaak van slaapstoornissen. Dit geldt zeker voor in- en doorslaapstoornissen, maar waarschijnlijk ook voor verschillende andere vormen van slaapstoornissen.

Hoe ontstaan slaapstoornissen?

Zonder te beweren volledig te zijn, treft u onderstaand een groot aantal situaties en oorzaken van slaapstoornissen aan bij of door:

Slaapproblemen bij kinderen

Veel kinderen hebben slaapproblemen. Voorbeelden daarvan zijn regelmatig wakker worden ’s nachts, praten in de slaap, moeite hebben met inslapen, huilend wakker worden, overdag in slaap vallen, in bed plassen en het hebben van nachtmerries.

Slapeloosheid bij kinderen wordt vaak veroorzaakt door een moeilijke overschakeling van het actieve dagritme naar het nachtritme. Dit gaat vanzelf beter als het kind iets ouder wordt.

In de ontwikkelde geïndustrialiseerde landen heeft ongeveer 30% van de ouders wezenlijke problemen met de slaap van hun kind. Gezien de omvang van dit probleem, is een goede voorlichting noodzakelijk.

De gevolgen van slaapstoornissen bij kinderen

Helaas weten ouders niet altijd goed om te gaan met kinderen die slecht slapen. Soms reageren ze op de slaapproblemen op een wijze die de slaapproblemen alleen maar in stand houdt of zelfs verergert.

Ook raken de ouders soms door de slaapproblemen overstuur. Dit leidt regelmatig tot een harde aanpak: kinderen met slaapproblemen vormen een risicogroep voor mishandeling.

Kinderen die slecht slapen worden overdag gespannen en prikkelbaar. Velen zullen gedragsproblemen ontwikkelen of angstig worden. Door vermoeidheid en concentratieverlies gaat het schoolwerk ze minder goed af, wat kan leiden tot een leerachterstand. In het geval van angstaanvallen, slaapwandelen en bedplassen zal een kind activiteiten als schoolkampen en bij vriendjes of vriendinnetjes gaan logeren proberen te vermijden. Tevens is uit onderzoek gebleken dat kinderen die slecht slapen niet goed groeien.

Stel eerst de oorzaak vast.

Als het slapen voor u of uw kind een probleem wordt, ga dan eerst na wat de mogelijke oorzaak is en of daar iets aan te doen is.

 • Gaat uw kind op een vast tijdstip naar bed?

 • Voelt uw kind zich prettig in zijn bed?

 • Slapen er meerdere kinderen op een kamer,
  die elkaar wakker houden?

 • Is uw kind overdag met te veel dingen bezig en overactief?

 • Is uw kind vlak voor het naar bed gaan druk of opgewonden?

 • Zijn er zaken die uw kind voortdurend bezighouden en die het slapen bemoeilijken (bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of ruzie)?

 • Is er teveel lawaai in huis (tv) of buiten?

Wat te doen als uw kind niet naar bed wilt? (GGD-infobank)
 • Spreek een vast tijd af met uw kind dat het naar bed gaat. Bijvoorbeeld altijd direct na een bepaald televisieprogramma.

 • Als uw kind in bed ligt, kunt u een verhaaltje voorlezen
  of het kind zelf laten lezen.

 • Vertel uw kind ruim voor tijd dat het bedtijd wordt. Uw kind kan zich dan beter voorbereiden dat het naar bed gaat.

 • Maak van het naar bedgaan een prettig einde van de dag. Een vast terugkerend punt kan het kind een gevoel van rust en veiligheid geven. Bijvoorbeeld elke dag een verhaaltje vertellen.

 • Een eigen slaapplek is voor uw kind belangrijk. Dit kan een eigen kamer zijn of een eigen slaaphoek die je samen met uw kind hebt ingericht

 • Zorg dat het naar bed gaan niet als straf wordt gevoeld. Daarom kunt u beter niet overdag voor straf uw kind naar bed sturen als het stout is geweest.

 • Het naar bed gaan moet geen strijd worden tussen u en uw kind. Dit levert de onnodige spanningen op, voor uw kind en voor u zelf.

Wat te doen als uw kind moeilijk kan inslapen? (GGD-infobank)
 • Wellicht heeft uw kind minder slaap nodig dan u denkt. Wanneer uw kind overdag toch fit en energiek is, kunt u hem of haar een half uur later naar bed laten gaan. Helpt dit niet dan kunt u beter de tijd aanhouden die het kind gewend was. U kunt dan de volgende suggesties aanhouden.

 • Het is verstandig het kind een tijdje voor de bedtijd rustig te houden dus geen wilde (computer)spelletjes, spannende tv enz.

 • Geef uw kind de gelegenheid om eventuele problemen of spanningen van de dag met u te bespreken.

 • Laat uw kind een knuffeldier meenemen naar bed als het daarvan houdt

 • Laat uw kind leuke nachtkleding dragen waar het zelf van houdt

 • Als uw kind in bed ligt, kunt u een verhaal voorlezen of het kind zelf laten lezen.

 • Voor sommige angstige kinderen kan een nacht- of spaarlamp uitkomst bieden

 • Sommige kinderen willen graag hun kamerdeur op een kiertje

Wat te doen bij overige slaapproblemen?
 • Slaapwandelen. Uit onderzoek is gebleken dat 15% van de kinderen tussen vijf en twaalf jaar tenminste één periode hebben waarin ze slaapwandelen. Als ouders zich hier goed op voorbereiden, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekjes voor de trap, kunnen er weinig grote problemen ontstaan. Meestal verdwijnt slaapwandelen voor het 15e levensjaar. Als u uw kind slaapwandelend aantreft, maak het dan niet wakker. U pakt het bij de hand en leidt hem langzaam en zonder woorden weer naar zijn bed.

 • Angstaanvallen. Deze treden het meest op bij kinderen. Er is een sterke neiging tot spontaan verdwijnen bij het ouder worden. Mochten de aanvallen vaak optreden dan is het raadzaam contact met de huisarts op te nemen.

 • Bedplassen. Wanneer bedplassen na het 7e-8e jaar nog in zeer sterke mate voorkomt en er geen erfelijke factoren bestaan, kan gericht lichamelijk onderzoek wenselijk zijn. Bij jonge kinderen is geruststelling de belangrijkste therapie. Het nemen van praktische maatregelen (luier aandoen of zeiltje in het bed leggen) is van belang om de schade te beperken en zo te beletten dat het kind te veelvuldig wakker wordt. Vanaf het 6e levensjaar kan zindelijkheidstraining worden overwogen.

Belangrijk. Onderzoek toont aan dat medicatie ineffectief is als behandeling voor slaapproblemen bij kinderen, zeker op lange termijn.

top

Vrouwen slapen slechter

Vrouwen zijn veel slechtere slapers dan mannen. Drukke banen, kinderen en stress blijken de grootste boosdoeners, waardoor vrouwen gemiddeld 90 minuten per nacht minder slapen. Een volwassen mens heeft gemiddeld 7 tot 9 uur slaap per nacht nodig. Maar door onderzoek is ontdekt dat vrouwen tussen de 40 en 59 jaar weliswaar keurig ongeveer 8 uur in bed liggen, maar daarvan slechts 6,5 uur echt slapen. Verder blijkt dat gemiddeld 20% van de vrouwen 5 keer per week slecht slaapt tegenover 8% van de mannen.

De grootste reden waarom vrouwen minder nachtrust krijgen zijn de volgende: familieconflicten, onattente partners, woede en een druk leven. Ook de kinderen vormen een bron van slapeloosheid. Zo zijn het meestal de moeders die wakker liggen als hun tieners een avondje zijn stappen.

top

Slaapproblemen van de man

Mannen blijken om heel andere reden dan vrouwen de slaap soms niet te kunnen vatten: slechte spijsvertering, alcohol, nog laat televisie kijken of internetten.

top

Bedgenoot

Een lastige bedgenoot blijkt vaak de oorzaak te zijn van slapeloosheid. Veel samenslapers blijken 's nachts te worden gestoord door hun bedgenoot (man, vrouw of huisdier). De helft verliest minstens 3 uur slaap per week, een kwart zelfs 5 uur of meer.

Gesnurk van de partner is voor velen het grootste probleem. Ook woelen, draaien en slapeloosheid van de partner zorgen voor nachtelijke ergernissen met wakker liggen als gevolg.

Een bedgenoot die het hele bed in beslag neemt of de dekens inpikt kan ook zeer vervelend zijn. Een lezende of werkende partner in bed werkt ook zeer verstorend.

top

Verkeerd slaapsysteem

Een slaapsysteem is opgebouwd uit 3 elementen, te weten het matras, de matrasdrager en het kussen. Deze vormen een drie-eenheid die naadloos op elkaar moeten zijn afgestemd. Hoe goed uw matras ook is, een verkeerd kussen bijvoorbeeld kan uw nachtrust al behoorlijk verstoren.

Echter er zijn werkelijk duizenden slaapsysteemcombinaties te maken. Welke hiervan is nu voor u de juiste? Er is maar één manier om vast te stellen of een nieuw slaapsysteem de optimale oplossing voor u is. Namelijk het aanbevolen systeem een aantal weken thuis uitproberen. Alleen dan kunt u proefondervindelijk vaststellen of uw aanschaf een verantwoorde investering is. En mocht de slaapsysteemadviseur hierop niet willen ingaan, dan mag u twijfelen aan de juistheid van zijn advies.

Met een verkeerd of verouderd slaapsysteem loopt u het risico dat uw wervelkolom te veel doorzakt waardoor rugklachten kunnen ontstaan. Daarnaast kunt u te maken krijgt met spierspanningen en drukpunten die uw zenuwen en bloedvaten afknellen waardoor u ’s nachts onrustig slaapt. En dat allemaal wilt u liever niet.


top

Hoofd-, nek- en/of rugklachten

Het woelen 's nachts wordt vaak veroorzaakt door hoofd-, nek- en/of rugklachten. Hieraan kunnen lichamelijke oorzaken ten grondslag liggen zoals hoofdpijn, migraine, nekhernia, ischias, spit of hernia. Mocht uw nachtrust hierdoor regelmatig worden verstoord, dan is het raadzaam uw huisarts te raadplegen. Nek- en/of rugklachten kunnen ook hun oorzaak vinden in een verouderd of niet-passend slaapsysteem en/of hoofdkussen. Een slaapsysteemadviseur kan u dan verder helpen. Belangrijk is het dat u het slaapsysteem uitgebreid thuis mag uitproberen alvorens tot koop over te gaan.

top

Snurken

Slaapproblemen worden vaak veroorzaakt door een snurkende partner. Ongeveer 19% van de mensen snurken als zij slapen. Mannen snurken vaker dan vrouwen omdat mannen dieper slapen. Een snurker maakt per nacht 500 tot 1300 snurkgeluiden die wel kunnen oplopen tot 65 decibel. Een snurkende partner kan uw levenslust ernstig verstoren. Samen zal tot een oplossing moeten worden gekomen.

Waardoor wordt snurken bevordert?

 • Door slapen op de rug

 • Door een lang en vrij slap zacht gehemelte en huig

 • Voortdurende irritatie van de keel door roken of brandend maagzuur

 • Overgewicht

 • Vergrote keel- en/of neusamandel. Komt vooral voor bij kinderen

 • Een te nauwe neusholte oftewel neusverstopping door zwelling van het neussluimvlies (bij verkoudheid en allergie) of door scheefstand van het neusschot.

Zijn er leefregels om snurken te voorkomen?
 • Vermijd alcoholgebruik vanaf twee uur voor het slapen

 • Gebruik geen zware maaltijd vlak voor het slapen

 • Stop met roken

 • Streef naar een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en voldoende te bewegen.

 • Zorg voor een regelmatig leefpatroon, zonder eventuele slaap- en kalmerende middelen.

Houdt u aan deze leefregels. Maak uw snurkprobleem niet het snurkprobleem van uw partner. En mochten deze leefregels het snurken niet doen verminderen, raadpleeg dan uw (keel,neus en oor)arts. De (kno)arts kan vaststellen waardoor het snurken wordt veroorzaakt en eventueel een behandeling starten.

Zijn er eenvoudige hulpmiddelen tegen het snurken?

Er worden regelmatig methoden en producten aangeboden om het snurken tegen te gaan zoals kinbanden, plastic neusspreiders en elektrische apparaatjes die waarschuwen als het snurken begint. Deze middelen werken helaas zelden en hebben vaak als enig effect een verstorende nachtrust met daardoor slaperigheid overdag.

top

Stoornissen in het slaapwaak ritme

De meest bekende oorzaak van een stoornis in het slaapwaak ritme is de jetlag. Door het snel passeren van een aantal tijdzones raakt het dagnachtritme ontregeld. Het duurt enkele dagen soms een week voordat het lichaam zich weer heeft aangepast aan het verstoorde dagnachtritme.

Wanneer iemand vaak wordt blootgesteld aan het fenomeen jetlag of wanneer een volwassene te maken heeft met dag-, avond- en nachtdiensten kan dit leiden tot slapeloosheid, prikkelbaarheid en andere nerveuze klachten.

top

Slaapapneu

Bij het slaapapneusyndroom ontstaat tijdens de slaap door onbekende redenen een (tijdelijke) onderbreking van de ademhaling. Deze stokt, waarna er hard snurkend lucht wordt gehapt. Als dergelijke stilstanden langer dan 10 seconden duren en vaker dan 10 keer per nacht optreden, is er sprake van een slaapapneu syndroom. De patiënt merkt er meestal weinig van, maar hij krijgt wel een slechte nachtrust en klaagt over slaperigheid overdag. Andere symptomen zijn: wakker worden met hoofdpijn en transpirerend wakker worden.

top

Zuurstoftekort

Slaapapneu kan ernstige gevolgen hebben. Wanneer mensen onvoldoende long- of hartfunctie hebben, kan dit in combinatie met slaapapneu zuurstoftekort veroorzaken. Hieraan kan men zelfs overlijden. Een oplossing is dat de patiënt 's nachts via een neusmasker overdruk van normale lucht, die de luchtwegen open houdt gedurende de slaap, binnen krijgt. Een operatie is ook mogelijk.

top

Insomnia

Mensen die lijden aan insomnia, overdag en ’s nachts zijn ze in dezelfde staat, vallen moeilijk in slaap, kunnen moeilijk doorslapen of worden ’s ochtends te vroeg wakker. Soms kunnen deze patiënten zelfs wekenlang niet in slaap komen. Overdag hebben zij last van slaperigheid, geheugenproblemen, concentratiestoornissen en prikkelbaarheid. Van insomnia mag men pas spreken wanneer men meerdere dagen in de week voor een langere periode klachten heeft.
Insomnia wordt vaak veroorzaakt door bezorgdheid, emotionele spanning en uitputting. Pijn, overmatig gebruik van cafeïne, alcohol en drugs, voedselallergie en een bedompte slaapkamer kunnen ook tot insomnia leiden. Insomnia komt het meeste voor bij vrouwen boven de 40 jaar

top

Restless Leg Syndrome

Het restless legs syndrome, oftewel onrustige benen, is een kwaal die tot slaapstoornissen kan leiden. De patiënt heeft last van een branderig en kriebelend gevoel in de benen. Door de benen te bewegen houdt dit nare gevoel pas op. Met medicijnen kan het probleem eenvoudig worden verholpen. Mocht u last hebben van rusteloze benen die aanleiding geven tot slaapproblemen, dan is het raadzaam een bezoek aan uw huisarts te brengen. Overigens hebben veel zwangere vrouwen met deze kwaal te kampen.

top

Slaapwandelen

Een van de merkwaardigste slaapfenomenen is beslist het slaapwandelen. De exacte oorzaak van slaapwandelen is tot op de dag van vandaag nog niet aan te geven. De neiging tot slaapwandelen komt het meest voor in de jeugd. Slaapwandelen gebeurt meestal tijdens de diepe slaap, de diepe droomloze slaapperiode, die gewoonlijk in het begin van de nacht ligt.
De slaapwandelaar kan de ogen wijd geopend hebben en zelfs om obstakels heenlopen, zonder zich er van bewust te zijn.

Tegen slaapwandelen is weinig te doen, u kunt er alleen voor zorgen dat de slaapwandelaar geen gevaar loopt. Maak een slaapwandelaar in ieder geval nooit wakker. Dit kan namelijk tot verwarring of soms zelfs een heftige reactie lijden. Probeer de slaapwandelaar dus met zachte dwang weer in bed te krijgen.


top

Nachtmerries

Helaas kan uw nachtrust verstoord worden en niet alleen door zaken van buitenaf. Nachtmerries zijn hier een voorbeeld van. Door nachtmerries kan uw slaap erg onrustig verlopen. Deze kunnen zo erg zijn dat mensen vol van angst ’s nachts schreeuwend wakker worden. Hele heftige nachtmerries kunnen er zelfs toe leiden dat u nog nauwelijks aan slapen toekomt.

top

Angstaanvallen

Angstaanvallen uiten zich in het plotseling ontwaken, vaak met een schreeuw en hevige angstgevoelens. Er is sprake van een paniekerige toestand waarin men niet volledig wakker is. Deze toestand gaat vaak gepaard met hevig zweten, wijde pupillen en een zeer snelle hartslag en snelle ademhaling. Een echte behandeling is vaak niet nodig, maar wanneer de aanvallen vaak optreden, wordt aangeraden contact met de huisarts op te nemen.

top

Narcolepsie

Narcolepsie is een slaapstoornis met een ziektebeeld waarbij er overdag acuut onbedwingbare slaperigheid optreedt, gepaard gaande met een sterke spierverslapping. De patiënt kan zelfs plotseling letterlijk door de knieën zakken. Narcolepsie, ook wel slaapziekte genoemd, is een neurologische aandoening in de hersenen waarbij het normale waak- en slaapritme verstoord is. De patiënt heeft een onbedwingbare dwang om op willekeurige momenten te slapen. Het is niet bekend hoe iemand deze ziekte oploopt. Er bestaat een vermoeden dat het om een stoornis in het eigen afweersysteem gaat, maar dat is nooit aangetoond.

top

Slaapziekte

Slaapstoornissen worden vaak aangeduid als slaapziekten. Dit is echter een onjuiste benaming. De echte slaapziekte is een infectie van de hersenen, die wordt veroorzaakt door een parasiet overgebracht door de Afrikaanse tsee-tsee vlieg. Mensen met slaapziekte slapen permanent en sterven uiteindelijk aan de aandoening, indien zij niet tijdig worden behandeld.

top

De oplossing

In veel gevallen van slapeloosheid worden slaapmiddelen voorgeschreven. Door langdurig gebruik van deze medicijnen kan een verslaving ontstaan of treden onthoudingsverschijnselen op wanneer met de medicijnen wordt gestopt.

top

Stel vast wat uw probleem is

Alvorens slaapmiddelen te gebruiken is het verstandig om eerst vast te stellen wat het slaapgedrag is en wat de oorzaak is van het niet kunnen slapen. Maak hierbij gebruik van onze proefslapen slaaptest.

Met name vrouwen moeten echt veel meer hun kostbare slaap beschermen. Wie aan slapeloosheid lijdt, kan veel doen om het slaapwaak ritme weer onder controle te krijgen. Op deze website zijn tevens een groot aantal tips opgenomen die u op weg kunnen helpen.

matrassen199

 
Mail deze site naar mijzelf
E-mailadres
Energy+ Matrassen